กระบอกไฮโดรลิค EX Series

กระบอกไฮโดรลิค EAGLE PRO - EX Series
(SINGLE HYDRAULIC CYLINDER)

กระบอกน้ำมันทางเดียว กระบอกแบบตัน ไม่มีเกลียวปลายกระบอก

รหัสสั่งซื้อสินค้า
รายละเอียด
EX-102

 • CAPACITY(Ton) : 10
 • STROKE (mm) : 50
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 122
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 68
 • WITH PUMP : CB-700C
 • WEIGHT (kg) : 3.1

EX-104

 • CAPACITY(Ton) : 10
 • STROKE (mm) : 100
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 172
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 68
 • WITH PUMP : CB-700C
 • WEIGHT (kg) : 4.4

EX-106

 • CAPACITY(Ton) : 10
 • STROKE (mm) : 150
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 222
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 68
 • WITH PUMP : CB-700C
 • WEIGHT (kg) : 5.7

EX-202

 • CAPACITY(Ton) : 20
 • STROKE (mm) : 50
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 126
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 78
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 4

EX-204

 • CAPACITY(Ton) : 20
 • STROKE (mm) : 100
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 176
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 78
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 5.3

EX-206

 • CAPACITY(Ton) : 20
 • STROKE (mm) : 150
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 226
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 78
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 6.6

EX-302

 • CAPACITY(Ton) : 30
 • STROKE (mm) : 50
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 137
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 103
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 7.9

EX-304

 • CAPACITY(Ton) : 30
 • STROKE (mm) : 100
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 187
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 103
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 10.7

EX-306

 • CAPACITY(Ton) : 30
 • STROKE (mm) : 150
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 237
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 103
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 13.5

 

** ราคาสินค้าภายในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อตสินค้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **