กระบอกไฮโดรลิค ESA Series

กระบอกไฮโดรลิค EAGLE PRO - ESA Series
(ALUMINUM HYDRAULIC CYLINDER)

กระบอกอลูมิเนียม

 

รหัสสั่งซื้อสินค้า
รายละเอียด
ESA-202

 • CAPACITY(Ton) : 20
 • STROKE (mm) : 54
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 162
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 85
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 3

ESA-204

 • CAPACITY(Ton) : 20
 • STROKE (mm) : 105
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 212
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 85
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 3.8

ESA-206

 • CAPACITY(Ton) : 20
 • STROKE (mm) : 156
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 262
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 85
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 4.6

ESA-302

 • CAPACITY(Ton) : 30
 • STROKE (mm) : 54
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 172
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 110
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 5.1

ESA-304

 • CAPACITY(Ton) : 30
 • STROKE (mm) : 105
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 222
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 110
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 6.4

ESA-306

 • CAPACITY(Ton) : 30
 • STROKE (mm) : 156
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 272
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 110
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 7.6

ESA-552

 • CAPACITY(Ton) : 50
 • STROKE (mm) : 54
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 182
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 140
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 8.6

ESA-554

 • CAPACITY(Ton) : 50
 • STROKE (mm) : 105
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 232
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 140
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 10.6

ESA-556

 • CAPACITY(Ton) : 50
 • STROKE (mm) : 156
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 282
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 140
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 12.5

ESA-1002

 • CAPACITY(Ton) : 100
 • STROKE (mm) : 54
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 208
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 180
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 17

ESA-1006

 • CAPACITY(Ton) : 100
 • STROKE (mm) : 156
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 258
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 180
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 20.5

 

** ราคาสินค้าภายในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อตสินค้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **