เครื่องย้ำหางปลาแยกปั๊ม OMASTAR

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพจากประเทศไต้หวัน


 • HHY-300CF.png
  เครื่องย้ำหางปลาแยกปั๊ม OMASTAR : HHY-300CF (SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING TOOLS) เครื่องย้ำหางปลาแยกปั๊ม เครื่องย้ำหางปลาไฮโดรลิค แบบแยกปั๊ม พร้อมหัวดาย

 • HHY-400AF.png
  เครื่องย้ำหางปลาแยกปั๊ม OMASTAR : HHY-400AF (SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING TOOLS) เครื่องย้ำหางปลาแยกปั๊ม เครื่องย้ำหางปลาไฮโดรลิค แบบแยกปั๊ม พร้อมหัวดาย

 • HHY-430F.png
  เครื่องย้ำหางปลาแยกปั๊ม OMASTAR : HHY-430F (SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING TOOLS) เครื่องย้ำหางปลาแยกปั๊ม เครื่องย้ำหางปลาไฮโดรลิค แบบแยกปั๊ม พร้อมหัวดาย

 • HHY-500F.png
  เครื่องย้ำหางปลาแยกปั๊ม OMASTAR : HHY-500F (SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING TOOLS) เครื่องย้ำหางปลาแยกปั๊ม เครื่องย้ำหางปลาไฮโดรลิค แบบแยกปั๊ม พร้อมหัวดาย

 • HHY-630F.png
  เครื่องย้ำหางปลาแยกปั๊ม OMASTAR : HHY-630F (SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING TOOLS) เครื่องย้ำหางปลาแยกปั๊ม เครื่องย้ำหางปลาไฮโดรลิค แบบแยกปั๊ม พร้อมหัวดาย

 • HHY-1000F.png
  เครื่องย้ำหางปลาแยกปั๊ม OMASTAR : HHY-1000F (SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING TOOLS) เครื่องย้ำหางปลาแยกปั๊ม เครื่องย้ำหางปลาไฮโดรลิค แบบแยกปั๊ม พร้อมหัวดาย

 • HHY-100TF.png
  เครื่องย้ำหางปลาแยกปั๊ม OMASTAR : HHY-100TF (SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING TOOLS) เครื่องย้ำหางปลาแยกปั๊ม เครื่องย้ำหางปลาไฮโดรลิค แบบแยกปั๊ม พร้อมหัวดาย

 • HHY-200TF.png
  เครื่องย้ำหางปลาแยกปั๊ม OMASTAR : HHY-200TF (SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPING TOOLS) เครื่องย้ำหางปลาแยกปั๊ม เครื่องย้ำหางปลาไฮโดรลิค แบบแยกปั๊ม พร้อมหัวดาย