เครื่องทดสอบแรงดัน OMASTAR

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพจากประเทศไต้หวัน