ขาตั้งแม่แรงกระปุก KENNEDY

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพจากประเทศอังกฤษ