แม่แรงยกกระปุกเกียร์ KENNEDY

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพจากประเทศอังกฤษ