เครื่องดัดท่อไฮโดรลิค HHW-A , HHW-J

เครื่องดัดท่อไฮโดรลิค HHW-A , HHW-J
(HYDRAULIC PIPE BENDERS)

เครื่องดัดท่อไฮโดรลิค

รหัสสั่งซื้อสินค้า
รายละเอียด
HHW-1A

 • OUT PUT (Ton) : 6
 • STROKE (mm) : 150
 • THICKNESS OF PIPE (mm) : 2.5-3.5
 • WEIGHT (kg) : 17
 • BENDING DIES (inch) : 3/8 , 1/2 , 3/4 , 1

HHW-2J

 • OUT PUT (Ton) : 13
 • STROKE (mm) : 250
 • THICKNESS OF PIPE (mm) : 2.75-4.5
 • WEIGHT (kg) : 48.2 
 • BENDING DIES (inch) : 1/2 , 3/4 , 1 , 1.1/4 , 1.1/2 , 2

HHW-3J

 • OUT PUT (Ton) : 20
 • STROKE (mm) : 290
 • THICKNESS OF PIPE (mm) : 2.75-5.0
 • WEIGHT (kg) : 103
 • BENDING DIES (inch) : 1/2 , 3/4 , 1 , 1.1/4 , 1.1/2 , 2 , 2.1/2 , 3

HHW-4J

 • OUT PUT (Ton) : 23
 • STROKE (mm) : 370
 • THICKNESS OF PIPE (mm) : 2.75-6.0
 • WEIGHT (kg) : 155
 • BENDING DIES (inch) : 1/2 , 3/4 , 1 , 1.1/4 , 1.1/2 , 2 , 2.1/2 , 3 , 4

 

** ราคาสินค้าภายในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อตสินค้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **