เครื่องผ่าหัวน็อต HHQ-Series

เครื่องผ่าหัวน็อต HHQ-Series
(HYDRAULIC NUT SPLITTERS)

เครื่องผ่าหัวน็อตไฮโดรลิค

รหัสสั่งซื้อสินค้า
รายละเอียด
HHQ-1319

 • OUT PUT (Ton) : 5
 • SPLITTING RANGE (mm) : M6-M12
 • WEIGHT (kg) : 1.5

HHQ-1924

 • OUT PUT (Ton) : 10
 • SPLITTING RANGE (mm) : M12-M16
 • WEIGHT (kg) : 2.0

HHQ-2432

 • OUT PUT (Ton) : 15
 • SPLITTING RANGE (mm) : M16-M22
 • WEIGHT (kg) : 3.5

HHQ-3241

 • OUT PUT (Ton) : 20
 • SPLITTING RANGE (mm) : M22-M27
 • WEIGHT (kg) : 4.5

HHQ-4150

 • OUT PUT (Ton) : 35
 • SPLITTING RANGE (mm) : M27-M33
 • WEIGHT (kg) : 8.2

HHQ-5060

 • OUT PUT (Ton) : 50
 • SPLITTING RANGE (mm) : M33-M39
 • WEIGHT (kg) : 11.8

HHQ-6070

 • OUT PUT (Ton) : 90
 • SPLITTING RANGE (mm) : M39-M48
 • WEIGHT (kg) : 34.1

 

** ราคาสินค้าภายในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อตสินค้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **