แม่แรงลมไฮโดรลิค MASADA JACK

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น


  • atj.png
    แม่แรงลมไฮโดรลิค ATJ-Series (AIR HYDRAULIC TRUCK JACKS) สำหรับยกรถบรรทุกและรถโดยสารใหญ่ สะดวกและรวดเร็ว (โดยต่อสายลมเข้าปั้มลม)