เต่าเคลื่อนย้ายเครื่องจักร MASADA JACK

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น