คีมตัดสายเคเบิล KUDOS

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพ มาตรฐานสากล


 • CC-60.png
  คีมตัดสายไฟ CC-60 (CABLE CUTTER TOOLS) คีมตัดสายไฟ ทองแดง-อลูมิเนียม ตัดได้ถึง 50 มม.2

 • CC-80.png
  คีมตัดสายไฟ CC-80 (CABLE CUTTER TOOLS) คีมตัดสายไฟ ทองแดง-อลูมิเนียม ตัดได้ถึง 95 มม.2

 • CC-250.png
  คีมตัดสายไฟ CC-250 (CABLE CUTTER TOOLS) คีมตัดสายไฟ ทองแดง-อลูมิเนียม ตัดได้ถึง 240 มม.2

 • CC-500.png
  คีมตัดสายไฟ CC-500 (CABLE CUTTER TOOLS) คีมตัดสายไฟ ทองแดง-อลูมิเนียม ตัดได้ถึง 500 มม.2

 • RCC-325.png
  คีมตัดสายไฟรุ่นเฟืองทด RCC-325 (CABLE CUTTER TOOLS) คีมตัดสายไฟ ทองแดง-อลูมิเนียม ตัดได้ถึง 240 มม.2 ตัดสายโทรศัพท์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.

 • KD01.png
  คีมตัดสายไฟรุ่นเฟืองทดRC-300PH(CABLE CUTTER TOOLS) คีมตัดสายไฟรุ่นเฟืองทด ตัดสายไฟทองแดง-อลูมิเนียมได้ถึง 300 มม.² ตัดสายโทรศัพท์ขนาด Ø 45 มม. RATCHET CABLE CUTTERS

 • SCC-150.png
  คีมตัดลวดเหล็ก-ลวดสลิงถัก SCC-150 (CABLE CUTTER TOOLS) คีมตัดลวดเหล็กได้ขนาด 9 มม. และตัดลวดสลิงถักขนาด 12 มม.