คีมย้ำหางปลา KUDOS

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพ มาตรฐานสากล


 • HD-8-16-25L.png
  คีมย้ำหางปลาเปลือย HD-8L, HD-16L, HD-25L (RATCHET CRIMPING TOOLS) คีมย้ำหางปลาเปลือย

 • AK-8-14.png
  คีมย้ำหางปลาเปลือย AK-8, AK-14 (RATCHET CRIMPING TOOLS) คีมย้ำหางปลาเปลือย

 • HD-25X.png
  คีมย้ำหางปลา CL หรือหัวหกเหลี่ยม HD-25X (RATCHET CRIMPING TOOLS) คีมย้ำหางปลา CL หรือหัวหกเหลี่ยม ย้ำหางปลาได้ตั้งแต่ 6.0-25.0 มม.2

 • HD-0650.png
  คีมย้ำหางปลา CL หรือหัวหกเหลี่ยม HD-0650 (RATCHET CRIMPING TOOLS) คีมย้ำหางปลา CL หรือหัวหกเหลี่ยม ย้ำหางปลาได้ตั้งแต่ 6.0-50.0 มม.2

 • HD-25150.png
  คีมย้ำหางปลา CL หรือหัวหกเหลี่ยม HD-25150 (RATCHET CRIMPING TOOLS) คีมย้ำหางปลา CL หรือหัวหกเหลี่ยม ย้ำหางปลาได้ตั้งแต่ 25-150 มม.2

 • HD-0560.png
  คีมย้ำหางปลาหุ้ม HD-0560 (RATCHET CRIMPING TOOLS) คีมย้ำหางปลาหุ้มตั้งแต่ขนาด 1.5-6.0 มม.2

 • HD-F0560.png
  คีมย้ำหางปลาหุ้ม HD-F0560 (RATCHET CRIMPING TOOLS) คีมย้ำหางปลาหุ้มตั้งแต่ขนาด 0.5-6.0 มม.2

 • CLD-125.png
  คีมย้ำหัวต่อสาย-รูปหัวหมวก CLD-125 (RATCHET CRIMPING TOOLS) คีมย้ำหัวต่อสาย-รูปหัวหมวก #N1.25-N5.5 และสลีฟกันน้ำ BS1-BS6

 • CE-510.png
  คีมย้ำหางปลา CE-510 (RATCHET CRIMPING TOOLS) คีมย้ำหางปลา CE ตั้งแต่ขนาด 0.5-10.0 มม.2

 • CE-1635.png
  คีมย้ำหางปลา CE-1635 (RATCHET CRIMPING TOOLS) คีมย้ำหางปลา CE ตั้งแต่ขนาด 16-35 มม.2

 • HD-NF1.png
  คีมย้ำหางปลาแอร์เปลือย HD-NF1 (RATCHET CRIMPING TOOLS) คีมย้ำหางปลาแอร์เปลือย ตั้งแต่ขนาด 0.5-2.5 มม.2

 • HD-FLAG.png
  คีมย้ำหางปลารูปธงหุ้ม HD-FLAG (RATCHET CRIMPING TOOLS) คีมย้ำหางปลารูปธงหุ้ม ตั้งแต่ขนาด 1.5-2.5 มม.2

 • CPE-0510.png
  คีมย้ำหางปลาแอร์เปลือย CPE-0510 (RATCHET CRIMPING TOOLS) คีมย้ำหางปลา CE รุ่นสปริงถ่าง ย้ำได้ตั้งแต่ขนาด 0.75-10 มม.2

 • RG-8401.png
  คีมย้ำข้อต่อสาย RG-8401 (RATCHET CRIMPER FOR COAX CONNECTORS) คีมย้ำข้อต่อสาย FIBER OPTIC สำหรับย้ำข้อต่อสายใยแก้วนำแสง

 • RG-9600.png
  คีมย้ำข้อต่อสาย RG-9600 (RATCHET CRIMPER FOR COAX CONNECTORS) คีมย้ำหัวต่อสาย RG ใช้สำหรับย้ำหัวต่อสายในระบบสื่อสารต่างๆ