คีมตัดสาย แบบแบตเตอรี่ KUDOS

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพ มาตรฐานสากล


 • REC-50-230.png
  คีมตัด ชาร์จแบตเตอรี่ REC-50-230 (BATTERY OPERATED CUTTER) With Ni-cd Batt & Charger ตัดได้สูงสุดที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตัดสาย CV ได้สูงสุด 38 มม. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 12...

 • LEC-50-230.png
  คีมตัด ชาร์จแบตเตอรี่ LEC-50-230 (BATTERY OPERATED CUTTER) With Li-ion Batt & Charger ตัดได้สูงสุดที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตัดสาย CV ได้สูงสุด 38 มม. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 1...

 • REC-54-230.png
  คีมตัด ชาร์จแบตเตอรี่ REC-54-230 (BATTERY OPERATED CUTTER) With Ni-cd Batt & Charger ตัดได้สูงสุดที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 54 มม. ตัดสาย ACSR ได้สูงสุด 18 มม. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ...

 • LEC-54-230.png
  คีมตัด ชาร์จแบตเตอรี่ LEC-54-230 (BATTERY OPERATED CUTTER) With Li-ion Batt & Charger ตัดได้สูงสุดที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 54 มม. ตัดสาย ACSR ได้สูงสุด 18 มม. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์...

 • REC-85.png
  คีมตัด ชาร์จแบตเตอรี่ REC-85 CCP-230 (BATTERY OPERATED CUTTER) With Ni-cd Batt & Charger ตัดสายโทรศัพท์ได้สูงสุดที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 14.4 VDC

 • LEC-30A.png
  คีมตัด ชาร์จแบตเตอรี่ LEC-30A (BATTERY OPERATED CUTTER) With Li-ion Batt & Charger ตัดได้สูงสุดที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 14.4 VDC

 • K-S24.png
  คีมตัด ชาร์จแบตเตอรี่ K-S24 (BATTERY OPERATED CUTTER) With Li-ion Batt & Charger ตัดสายอลูมิเนียมและทองแดงได้สูงสุด 24 มม. ตัดสาย ACSR ได้สูงสุด 24 มม. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 18...

 • LEC-S24.png
  คีมตัด ชาร์จแบตเตอรี่ LEC-S24 (BATTERY OPERATED CUTTER) With Li-ion Batt & Charger ตัดสายอลูมิเนียมและทองแดงได้สูงสุด 24 มม. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 14.4 VDC

 • LEC-S45.png
  คีมตัด ชาร์จแบตเตอรี่ LEC-S45 (BATTERY OPERATED CUTTER) With Li-ion Batt & Charger ตัดสายอลูมิเนียมและทองแดงได้สูงสุด 45 มม. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 14.4 VDC

 • LEC-S55.png
  คีมตัด ชาร์จแบตเตอรี่ LEC-S55 (BATTERY OPERATED CUTTER) With Li-ion Batt & Charger ตัดสายอลูมิเนียมและทองแดงได้สูงสุด 54 มม. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 14.4 VDC

 • LEC-C85.png
  คีมตัด ชาร์จแบตเตอรี่ LEC-C85 (BATTERY OPERATED CUTTER) With Li-ion Batt & Charger ตัดสายอลูมิเนียมและทองแดงได้สูงสุด 85 มม. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 14.4 VDC

 • LEC-85YC.png
  คีมตัด ชาร์จแบตเตอรี่ LEC-85YC (BATTERY OPERATED CUTTER) With Li-ion Batt & Charger ตัดสายอลูมิเนียมและทองแดงได้สูงสุด 60 มม. ตัดสายโทรศัพท์ได้สูงสุด 85 มม. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอ...