คีมตัดสายไฮโดรลิค KUDOS

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพ มาตรฐานสากล


 • HYSC-24.png
  คีมตัดไฮโดรลิค HYSC-24 (HYDRAULIC CUTTER) รุ่นเบามือตัดง่าย หัวคีมล็อคแบบสลักกลอน หมุนได้ 180 องศา ปั๊มแบบจังหวะเดียว ถอยกลับอัตโนมัติ

 • HYSC-32.png
  คีมตัดไฮโดรลิค HYSC-32 (HYDRAULIC CUTTER) รุ่นเบามือตัดง่าย หัวคีมล็อคแบบสลักกลอน หมุนได้ 180 องศา ปั๊มแบบจังหวะเดียว ถอยกลับอัตโนมัติ

 • HYCC-050.png
  คีมตัดไฮโดรลิค HYCC-050 (HYDRAULIC CUTTER) รุ่นเบามือตัดง่าย หัวคีมล็อคแบบสลักกลอน หมุนได้ 180 องศา ปั๊มแบบจังหวะเดียว ถอยกลับอัตโนมัติ

 • HYCC-P85.png
  คีมตัดไฮโดรลิค HYCC-P85 (HYDRAULIC CUTTER) หัวคีมล็อคด้วยสลัก หัวคีมหมุนได้ 180 องศา ปั๊มแบบความเร็ว 2 จังหวะ มีใบมีดถอยกลับอัตโนมัติ

 • HYCC-85YC.png
  คีมตัดไฮโดรลิค HYCC-85YC (HYDRAULIC CUTTER) คีมตัดเปิดแบบกรรไกรใช้งานง่ายไม่ติดขัด หัวคีมหมุนได้ 180 องศา พร้อมหูหิ้ว ปั๊มแบบความเร็ว 2 จังหวะ