คีมย้ำสาย แบบแบตเตอรี่ KUDOS

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพ มาตรฐานสากล