คีมย้ำไฮโดรลิค KUDOS

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพ มาตรฐานสากล


 • UC-6.png
  คีมย้ำไฮโดรลิค UC-6 (HYDRAULIC CRIMPER) คีมย้ำดายในตัวแบบ ANDERSON ย้ำได้ 25-240 มม.2 หัวคีมหมุนได้ 360 องศา

 • UC-6FT.png
  คีมย้ำไฮโดรลิค UC-6FT (HYDRAULIC CRIMPER) คีมย้ำดายในตัวแบบ ANDERSON ย้ำได้ 70-380 มม.2 หัวคีมหมุนได้ 360 องศา

 • HYCP-2612.png
  คีมย้ำไฮโดรลิค HYCP-2612 (HYDRAULIC CRIMPER) คีมย้ำหางปลา C-HEAD หัวหกเหลี่ยม 16-400 มม.2 หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน

 • UB-412.png
  คีมย้ำไฮโดรลิค UB-412 (HYDRAULIC CRIMPER) คีมย้ำหางปลา C-HEAD หัวหกเหลี่ยม 16-400 มม.2 หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน

 • HYCP-4413.png
  คีมย้ำไฮโดรลิค HYCP-4413 (HYDRAULIC CRIMPER) คีมย้ำหางปลา C-HEAD หัวหกเหลี่ยม 16-400 มม.2 หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน

 • UCP-2712.png
  คีมย้ำไฮโดรลิค UCP-2712 (HYDRAULIC CRIMPER) คีมย้ำหางปลา U-HEAD หัวหกเหลี่ยม 16-400 มม.2 หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน

 • HH-400XL.png
  คีมย้ำไฮโดรลิค HH-400XL (HYDRAULIC CRIMPER) คีมย้ำหางปลา U-HEAD หัวหกเหลี่ยม 50-400 มม.2 หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน

 • HH-400I.png
  คีมย้ำไฮโดรลิค HH-400I (HYDRAULIC CRIMPER) คีมย้ำหางปลา U-HEAD INDENT DIE ได้ตั้งแต่ R8-R325 หรือ 10-400 มม.2 หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน