ปั๊มไฮโดรลิคมือโยก KUDOS

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพ มาตรฐานสากล


 • KK-700HP.png
  ปั๊มไฮโดรลิค KK-700HP (HYDRAULIC PUMP WITH HOSE 2M) เป็นปั๊มความเร็ว 2 ระดับ 700 bar / 10000 psi ปรับแรงดันได้จากภายนอก

 • HP-700A.png
  ปั๊มไฮโดรลิค HP-700A (HYDRAULIC PUMP WITH HOSE 2M) เป็นปั๊มความเร็ว 2 ระดับ 700 bar / 10000 psi ปรับแรงดันได้จากภายนอก

 • HF-700.png
  ปั๊มไฮโดรลิค HF-700 (HYDRAULIC PUMP WITH HOSE 2M) เป็นปั๊มความเร็ว 2 จังหวะ 700 bar / 10000 psi ปรับแรงดันได้จากภายนอก

 • HYP-700FT.png
  ปั๊มไฮโดรลิค HYP-700FT (HYDRAULIC PUMP WITH HOSE 2M) เป็นปั๊มความเร็ว 2 จังหวะ 700 bar / 10000 psi ปรับแรงดันได้จากภายนอก