เครื่องเจาะรูไฮโดรลิค KUDOS

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพ มาตรฐานสากล


  • PNST-10.png
    เครื่องน็อคเอาท์ ไฮโดรลิค HYBN-160 (HYDRAULIC HOLE PUNCHER SET - KNOCK OUT) เครื่องน็อคเอาท์ไฮโดรลิค เป็นชุดกะทัดรัด เหมาะสำหรับหน้างานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุง

  • PN-052.png
    เครื่องน็อคเอาท์ ไฮโดรลิค PN-052 (HYDRAULIC HOLE PUNCHER SET - KNOCK OUT) เครื่องน็อคเอาท์ไฮโดรลิค เป็นชุดกะทัดรัด เหมาะสำหรับหน้างานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุง

  • PN-254.png
    เครื่องน็อคเอาท์ ไฮโดรลิค PN-254 (HYDRAULIC HOLE PUNCHER SET - KNOCK OUT) เครื่องน็อคเอาท์ไฮโดรลิค ทำงานด้วยหัวขับเคลื่อนน็อคเอาท์ PDV-10 และปั๊ม 700 bar / 10000 psi