คีมตัดสายเคเบิล ROBIN TOOLS

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพ มาตรฐานสากล


 • AF-22.png
  คีมตัดสายไฟ AF-22 (CABLE CUTTER TOOLS) คีมตัดสายไฟ ทองแดง-อลูมิเนียม ตัดได้ถึง 25 มม.2

 • GK-80.png
  คีมตัดสายไฟ GK-80 (CABLE CUTTER TOOLS) คีมตัดสายไฟ ทองแดง-อลูมิเนียม ตัดได้ถึง 70 มม.2

 • KL-125-250-500.png
  คีมตัดสายไฟ KL-Series (CABLE CUTTER TOOLS) คีมตัดสายไฟ ทองแดง-อลูมิเนียม มีให้เลือกหลายขนาด ความสามารถตัดได้ถึง 120-500 มม.2

 • RC-120M.png
  คีมตัดสายไฟรุ่นเฟืองทด RC-120M (CABLE CUTTER TOOLS) คีมตัดสายไฟ ทองแดง-อลูมิเนียม สายโทรศัพท์ ตัดได้ถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 มม.

 • G-008.png
  คีมตัดลวดเหล็ก-ลวดสลิงถัก G-008 (CUTTER TOOLS) คีมตัดลวดเหล็ก-ลวดสลิงถัก รุ่นสปริงถ่าง ความสามารถตัดลวดเหล็ก 6 มม. ตัดลวดสลิงถัก 4 มม.

 • J-20.png
  คีมตัดลวดถัก สลิงถัก J-20 (CUTTER TOOLS) คีมตัดลวดถัก สลิงถัก ความสามารถตัดได้สูงสุด 22 มม. ใบมีดถอดเปลี่ยนได้

 • R-ACSR-28M.png
  คีมตัดสาย ACSR รุ่น R ACSR-28M (CUTTER TOOLS) คีมตัดสาย ACSR 2 จังหวะ รุ่นลดแรงมือได้ 27% สามารถถอยกลับกลางคันได้ ตัดลวดเหล็กตีเกลียว 1/2" ตัดสาย ACSR ได้ที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม...

 • AF-22H.png
  คีมตัด-กรีดสายไฟ AF-22H (Hi-VOLT ELECTRICIAN TOOLS) คีมตัด-กรีดสายไฟ ทองแดงและอลูมิเนียม ตัดได้ถึง 25 มม.2