คีมตัดสายไฮโดรลิคแยกปั๊ม KUDOS

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพ มาตรฐานสากล


 • HYSC-24HE.png
  คีมตัดไฮโดรลิค แบบแยกปั๊ม HYSC-24HE (HYDRAULIC CUTTER) ใช้ตัดสายในจุดที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทช์ควบคุม ใช้ร่วมกับ ปั๊มไฮโดรลิคที่มีกำลังอัด 700 bar / 10000 psi

 • HYSC-32-HE.png
  คีมตัดไฮโดรลิค แบบแยกปั๊ม HYSC-32HE (HYDRAULIC CUTTER) ใช้ตัดสายในจุดที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทช์ควบคุม ใช้ร่วมกับ ปั๊มไฮโดรลิคที่มีกำลังอัด 700 bar / 10000 psi

 • HYCC-050-HE.png
  คีมตัดไฮโดรลิค แบบแยกปั๊ม HYCC-050HE (HYDRAULIC CUTTER) ใช้ตัดสายในจุดที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทช์ควบคุม ใช้ร่วมกับ ปั๊มไฮโดรลิคที่มีกำลังอัด 700 bar / 10000 psi

 • HYCC-P85HE.png
  คีมตัดไฮโดรลิค แบบแยกปั๊ม HYCC-P85HE (HYDRAULIC CUTTER) ใช้ตัดสายในจุดที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทช์ควบคุม ใช้ร่วมกับ ปั๊มไฮโดรลิคที่มีกำลังอัด 700 bar / 10000 psi

 • HYCC-105HE.png
  คีมตัดไฮโดรลิค แบบแยกปั๊ม HYCC-105HE (HYDRAULIC CUTTER) หัวคีมล็อคด้วยสลัก ใช้ตัดสายในจุดที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทช์ควบคุม ใช้ร่วมกับ ปั๊มไฮโดรลิคที่มีกำลังอัด 700 bar / 10000 psi

 • P-85YC.png
  คีมตัดไฮโดรลิค แบบแยกปั๊ม P-85YC (HYDRAULIC CUTTER) ใช้ตัดสายในจุดที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทช์ควบคุม ใช้ร่วมกับ ปั๊มไฮโดรลิคที่มีกำลังอัด 700 bar / 10000 psi