คีมปอกสายไฟ ROBIN TOOLS

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพ มาตรฐานสากล


  • CS-500.png
    คีมปอกสายไฟ CS-500 (CABLE STRIPPERS) เครื่องมือปอกฉนวนสายไฟ ใช้ปอกสายไฟขนาด 10-500 มม.2 หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-36 มม.

  • RB02.png
    คีมปอกสายไฟCS-0525L (KY-736A)(CABLE STRIPPERS) คีมปอกสายไฟ CABLE STRIPPERS ปอกสายตั้งแต่ 0.5 - 2.5 มม.² มีตัวตั้งระยะ ล็อกได้ แข็งแรง นุ่มมือ คุณภาพยุโรป

  • RB03.png
    คีมปอกสายไฟ CS-0760L (KY-736B)(CABLE STRIPPERS)คีมปอกสายไฟ CABLE STRIPPERS ปอกสายตั้งแต่ 0.5 - 2.5 มม.² มีตัวตั้งระยะ ล็อกได้ แข็งแรง