คีมปอกสายไฟ ROBIN TOOLS

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพ มาตรฐานสากล


 • CS-828K.png
  มีดปอกสายไฟ CS-828K (CABLE STRIPPERS) เครื่องมือปอกสายไฟ ใช้ปอกสายไฟขนาด 16-300 มม.2 หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-28 มม.

 • STC-40.png
  คีมปอกฉนวนสายไฟ STC-40 (CABLE STRIPPERS) เครื่องมือปอกสายไฟ ใช้ปอกสายไฟขนาด 500 มม.2 หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง 14-40 มม.

 • STC-40A.png
  คีมปอกฉนวนสายไฟ STC-40A (CABLE STRIPPERS) เครื่องมือปอกสายไฟ ใช้ปอกสายไฟขนาด 500 มม.2 หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง 20-40 มม.

 • STC-40B.png
  คีมปอกฉนวนสายไฟ STC-40B (CABLE STRIPPERS) เครื่องมือปอกฉนวนสายไฟพีวีซี ใช้ปอกสายไฟขนาด 500 มม.2 หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง 20-40 มม.

 • STC-65.png
  คีมปอกฉนวนสายไฟ STC-65 (CABLE STRIPPERS) เครื่องมือปอกฉนวนสายไฟ หรือปอกสายกึ่งตัวนำ ใช้ปอกสายไฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40-65 มม.

 • STC-90.png
  คีมปอกฉนวนสายไฟ STC-90 (CABLE STRIPPERS) เครื่องมือปอกฉนวนสายไฟ ใช้ปอกสายไฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40-90 มม.

 • CS-500.png
  คีมปอกสายไฟ CS-500 (CABLE STRIPPERS) เครื่องมือปอกฉนวนสายไฟ ใช้ปอกสายไฟขนาด 10-500 มม.2 หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-36 มม.

 • CS-KNIFE.png
  มีดกรีด-ปอกพีวีซีสายไฟ AF-22H (Hi-VOLT ELECTRICIAN TOOLS) มีดกรีด-ปอกพีวีซีสายไฟ ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 1000 โวลต์