คีมย้ำหางปลา ROBIN TOOLS

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพ มาตรฐานสากล


 • K-series.png
  คีมย้ำหางปลา K-Series (RATCHET CRIMPING TOOLS) คีมย้ำหางปลา รุ่นเบาแรง นุ่มมือ SOFT HANDLE มีหลายรุ่นให้เลือก

 • R8-16-25-50L.png
  คีมย้ำหางปลา R-L Series (RATCHET CRIMPING TOOLS) คีมย้ำหางปลาเปลือย มีหลายขนาดให้เลือก ตั้งแต่ความสามารถย้ำได้ #1.25-38 หรือ 1.5-50 มม.2

 • RHX-25.png
  คีมย้ำหางปลา RHX-25 (RATCHET CRIMPING TOOLS) คีมย้ำสาย CONTROL สาย POWER ย้ำได้ทั้งหางปลา R, Y, CL, RF, YF เป็นแบบหัวจิกและหัวหกเหลี่ยม

 • F-RF-0560.png
  คีมย้ำหางปลา F RF-0560 (RATCHET CRIMPING TOOLS) คีมย้ำหัวต่อสาย-หัวหมวก ตั้งแต่ขนาด 1.5-6.0 มม.2

 • RB04.png
  คีมย้ำหางปลา RX-26B(RATCHET CRIMPING TOOLS) คีมย้ำหางปลา CL หรือหัวหกเหลี่ยม ย้ำหางปลาได้ตั้งแต่ 6.0 - 25 มม.² RATCHET CRIMPING TOOLS