คีมย้ำไฮโดรลิค ROBIN TOOLS

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพ มาตรฐานสากล


 • HDL-500.png
  คีมย้ำไฮโดรลิค HDL-500 (HYDRAULIC CRIMPER) คีมย้ำไฮโดรลิค หัวคีมหมุนได้ 180 องศา ใช้งานได้สะดวก ย้ำหางปลาได้ขนาด 70-500 มม.2

 • ZCO-300.png
  คีมย้ำไฮโดรลิค ZCO-300 (HYDRAULIC CRIMPER) คีมย้ำไฮโดรลิคพร้อมดาย หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน ย้ำหางปลาได้ขนาด 16-300 มม.2

 • HYA-400.png
  คีมย้ำไฮโดรลิค HYA-400 (HYDRAULIC CRIMPER) คีมย้ำไฮโดรลิคพร้อมดาย รุ่นปากกว้าง หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน ย้ำหางปลาได้ขนาด 16-400 มม.2

 • HYL-400.png
  คีมย้ำไฮโดรลิค HYL-400 (HYDRAULIC CRIMPER) คีมย้ำไฮโดรลิคพร้อมดาย หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน ย้ำหางปลาได้ขนาด 16-400 มม.2

 • QZD-300A.png
  คีมย้ำไฮโดรลิค QZD-300A (HYDRAULIC CRIMPER) คีมย้ำไฮโดรลิคพร้อมดาย หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน ย้ำหางปลาได้ขนาด 16-300 มม.2