เครื่องเจาะรูไฮโดรลิค ROBIN TOOLS

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพ มาตรฐานสากล


  • HHP-052.png
    น็อคเอาท์รุ่นประแจเลื่อน HHP-052 (MOS-8) (HYDRAULIC HOLE PUNCHER SET - KNOCK OUT) สำหรับน็อครูบนผนังตู้ไฟฟ้า มีดาย 6 ชุดตั้งแต่ 1/2 - 2 นิ้ว กะทัดรัดด้วยหัวน็อคและปั๊มอยู่ในตัวเดีย...

  • HYP-052.png
    น็อคเอาท์รุ่นประแจเลื่อนHHP-052 / M16 (YPF-15) (HYDRAULIC HOLE PUNCHER SET - KNOCK OUT) สำหรับน็อครูบนผนังตู้ไฟฟ้า มีดาย 6 ชุดตั้งแต่ 1/2 - 2 นิ้ว เหมาะสำหรับหน้างานก่อสร้าง หรืองา...