เครื่องเจาะรูไฮโดรลิค ROBIN TOOLS

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพ มาตรฐานสากล


 • YPH-50.png
  น็อคเอาท์รุ่นประแจเลื่อน YPH-50 (CC-60) (HAND WRENCH HOLE PUNCHER SET - KNOCK OUT) สำหรับน็อครูบนผนังตู้ไฟฟ้า มีดาย 6 ชุดตั้งแต่ 1/2 - 2 นิ้ว เหมาะสำหรับหน้างานก่อสร้างและงานซ่อมบำ...

 • HHP-052.png
  น็อคเอาท์รุ่นประแจเลื่อน HHP-052 (MOS-8) (HYDRAULIC HOLE PUNCHER SET - KNOCK OUT) สำหรับน็อครูบนผนังตู้ไฟฟ้า มีดาย 6 ชุดตั้งแต่ 1/2 - 2 นิ้ว กะทัดรัดด้วยหัวน็อคและปั๊มอยู่ในตัวเดีย...

 • HYP-052.png
  น็อคเอาท์รุ่นประแจเลื่อนHYP-052 / M16 (YPF-15) (HYDRAULIC HOLE PUNCHER SET - KNOCK OUT) สำหรับน็อครูบนผนังตู้ไฟฟ้า มีดาย 6 ชุดตั้งแต่ 1/2 - 2 นิ้ว เหมาะสำหรับหน้างานก่อสร้าง หรืองา...

 • HYP-254.png
  น็อคเอาท์รุ่นประแจเลื่อนHYP-254 (YPF 10-4) (HYDRAULIC HOLE PUNCHER SET - KNOCK OUT) สำหรับน็อครูบนผนังตู้ไฟฟ้า มีดาย 4 ชุดตั้งแต่ 2.1/2 - 4 นิ้ว ความหนาสูงสุด เหล็กเหนียว 3.2 มม.