คีมตัดท่อ ROBIN TOOLS

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพ มาตรฐานสากล


 • GS-35.png
  คีมตัดท่อพีวีซี GS-35 (CUTTER TOOLS) คีมตัดท่อพีวีซีได้ถึงขนาด 1" หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มม.

 • GS-42.png
  คีมตัดท่อพีวีซี GS-42 (CUTTER TOOLS) คีมตัดท่อพีวีซีได้ถึงขนาด 1.1/4" หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 มม.

 • GS-65.png
  คีมตัดท่อพีวีซี GS-65 (CUTTER TOOLS) คีมตัดท่อพีวีซีได้ถึงขนาด 2" หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม.

 • KTS-35-50.png
  คีมตัดท่อพีวีซี ท่อย่น และสายยาง KTS-35/50 (CUTTER TOOLS) คีมตัดท่อพีวีซี ท่อย่น และสายยาง ได้ถึงขนาด 1.1/2" หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.

 • KTS-26-42N.png
  คีมตัดท่อพีวีซี ท่อย่น และสายยาง KTS-26/42N (CUTTER TOOLS) คีมตัดท่อพีวีซี ท่อย่น และสายยาง ได้ถึงขนาด 1.1/4" หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 มม.