กรรไกรตัดท่อย่น สายยาง ROBIN TOOLS

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพ มาตรฐานสากล


  • KTS-35H.png
    กรรไกรตัดท่อย่น-สายยาง KTS-35H (CORRUGATED TUBE-RUBBER HOSE CUTTERS) กรรไกรท่อย่น และสายยาง ตัดได้ขนาด 1" หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มม.

  • KTS-25.png
    กรรไกรตัดท่อย่น-สายยาง KTS-25 (CORRUGATED TUBE-RUBBER HOSE CUTTERS) กรรไกรท่อย่น และสายยาง ตัดได้ขนาด 3/4" หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.