คีมตัด ปอก ย้ำ ROBIN TOOLS

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพ มาตรฐานสากล


 • CCS-0160.png
  คีมตัด-ปอก-ย้ำCCS-0160 (CRIMP-CUT-STRIP TOOLS) เครื่องมือปอก-ตัด-ย้ำสายในชิ้นเดียว รุ่นสบาย

 • CCS-0058.png
  คีมตัด-ปอก-ย้ำ CCS-0058 (CRIMP-CUT-STRIP TOOLS) เครื่องมือปอก-ตัด-ย้ำสายในชิ้นเดียว คีมปอกสายเส้นผม

 • CCS-0260CE.png
  คีมตัด-ปอก-ย้ำ CCS-0260CE (CRIMP-CUT-STRIP TOOLS) เครื่องมือปอก-ตัด-ย้ำสายในชิ้นเดียว คีมปอกสาย-ย้ำ CE

 • CCS-7II.png
  คีมตัด ปอก ย้ำ CCS-7II (PROFESSION ELECTRICIAN TOOLS) คีมตัด ปอก ย้ำสายไฟ รุ่น SEVEN-IN-ONE ใช้ได้ 7 อย่าง คมมาก ด้ามจับหนาเหมาะมือเป็นเครื่องมือประจำบ้าน

 • CCS-6II.png
  คีมตัด ปอก ย้ำ CCS-6II (PROFESSION ELECTRICIAN TOOLS) คีมตัด ปอก ย้ำสายไฟ รุ่น SIX-IN-ONE ใช้ได้ 6 อย่าง ส่วนหัวใช้เป็นคีมหนีบได้

 • RJ-86A.png
  คีมตัด ปอก ย้ำ RJ-86A (RATCHET CONTROL CRIMPING TOOLS) คีมตัด ปอก ย้ำสายโทรศัพท์ / คอมพิวเตอร์ ใช้กับปลั๊กขนาด 6P4C, 6P6C และ 8P8C