คีมตัด ปอก ย้ำ ROBIN TOOLS

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพ มาตรฐานสากล


 • CCS-0160.png
  คีมตัด-ปอก-ย้ำCCS-0160 (CRIMP-CUT-STRIP TOOLS) เครื่องมือปอก-ตัด-ย้ำสายในชิ้นเดียว รุ่นสบาย

 • CCS-0058.png
  คีมตัด-ปอก-ย้ำ CCS-0058 (CRIMP-CUT-STRIP TOOLS) เครื่องมือปอก-ตัด-ย้ำสายในชิ้นเดียว คีมปอกสายเส้นผม

 • CCS-0260CE.png
  คีมตัด-ปอก-ย้ำ CCS-0260CE (CRIMP-CUT-STRIP TOOLS) เครื่องมือปอก-ตัด-ย้ำสายในชิ้นเดียว คีมปอกสาย-ย้ำ CE

 • CCS-7II.png
  คีมตัด ปอก ย้ำ CCS-7II (PROFESSION ELECTRICIAN TOOLS) คีมตัด ปอก ย้ำสายไฟ รุ่น SEVEN-IN-ONE ใช้ได้ 7 อย่าง คมมาก ด้ามจับหนาเหมาะมือเป็นเครื่องมือประจำบ้าน

 • CCS-6II.png
  คีมตัด ปอก ย้ำ CCS-6II (PROFESSION ELECTRICIAN TOOLS) คีมตัด ปอก ย้ำสายไฟ รุ่น SIX-IN-ONE ใช้ได้ 6 อย่าง ส่วนหัวใช้เป็นคีมหนีบได้

 • AF-88.png
  คีมตัด ปอก ย้ำ AF-88 (PROFESSION ELECTRICIAN TOOLS) คีมตัด ย้ำสาย C แคลมป์ ย้ำหางปลาหุ้ม เปลือย ย้ำหางปลาหุ้ม CE

 • RJ-46A.png
  คีมตัด ปอก ย้ำ RJ-46A (RATCHET CONTROL CRIMPING TOOLS) คีมตัด ปอก ย้ำสายโทรศัพท์ ใช้กับปลั๊กโทรศัพท์ขนาด 4P2C, 4P4C, 6P4C และ 6P6C

 • RJ-86A.png
  คีมตัด ปอก ย้ำ RJ-86A (RATCHET CONTROL CRIMPING TOOLS) คีมตัด ปอก ย้ำสายโทรศัพท์ / คอมพิวเตอร์ ใช้กับปลั๊กขนาด 6P4C, 6P6C และ 8P8C

 • RJ-46B-86B.png
  คีมตัด ปอก ย้ำ RJ-46B (RATCHET CONTROL CRIMPING TOOLS) คีมตัด ปอก ย้ำสายโทรศัพท์ ใช้กับปลั๊กโทรศัพท์ขนาด 4P2C, 4P4C, 6P4C และ 6P6C

 • RJ-46B-86B.png
  คีมตัด ปอก ย้ำ RJ-86B (RATCHET CONTROL CRIMPING TOOLS) คีมตัด ปอก ย้ำสายโทรศัพท์ / คอมพิวเตอร์ ใช้กับปลั๊กขนาด 6P4C, 6P6C และ 8P8C

 • TEL-J.png
  อุปกรณ์ตัด-ต่อสายโทรศัพท์ TEL-J (RATCHET CONTROL CRIMPING TOOLS) สำหรับตัด-ต่อสายโทรศัพท์ในตู้สาขาพร้อมมีด 2 ชุด