คีมตัด ปอก ย้ำ KUDOS

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพ มาตรฐานสากล


  • RJ-468A.png
    คีมตัด ปอก ย้ำ RJ-468A (RATCHET CONTROL CRIMPING TOOLS) คีมตัด ปอก ย้ำสายโทรศัพท์ / คอมพิวเตอร์ ใช้กับ MODULAR PLUG RJ-22, RJ-11, RJ-45