แม่แรงกระปุก รุ่นงานหนัก

แม่แรงกระปุก รุ่นงานหนัก
HEAVY-DUTY HYDRAULIC BOTTLE JACKS

Heavy Duty Bottle Jacks. With machined/cast steel bases and cylinder housings. Fitted with an overload protection valve. Three piece 'pumping' handle also operates hydraulic release. Use on a firm level surface, do not work under the vehicle until another means of support, such as axle stands, are used.

รหัสสั่งซื้อสินค้า
รายละเอียด
KEN-503-5770K

 • Max Load (Tonne) 30
 • Height Min.-Max. (mm) 285-475
 • Weight each (kg) 23.0

KEN-503-5790K

 • Max Load (Tonne) 50
 • Height Min.-Max. (mm) 300-480
 • Weight each (kg) 34.0

 

** ราคาสินค้าภายในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อตสินค้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **