แม่แรงกระปุก OKURA

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพจากประเทศไต้หวัน


  • OK-WHJ.png
    แม่แรงกระปุก WHJ-L Seriesแม่แรงกระปุกรุ่นทรงเตี้ย ปรับการใช้งานได้ตามต้องการ 360 องศา ทั้งแนวตั้ง แนวตะแคง แนวนอน

  • OK-WHJ.png
    แม่แรงกระปุกรุ่นทรงสูง WHJ-Series- แม่แรงกระปุกรุ่นทรงสูง- ปรับการใช้งานได้ตามความต้องการ 360 องศา (แนวตั้ง แนวตะแคง แนวนอน)