เครื่องเจาะบัสบาร์ไฮโดรลิค ACT

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพจากประเทศไต้หวัน


  • ACT-70CH.png
    พันช์เจาะรูไฮโดรลิค ACT-60CH(HYDRAULIC BUSBAR TOOLS)พันช์เจาะรูไฮโดรลิคเหมาะสำหรับเจาะเหล็ก บีม เหล็กตัวซี เหล็กฉาก แรงเจาะ 35T พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน

  • ACT-60CH.png
    พันช์เจาะรูไฮโดรลิค ACT-70CH(HYDRAULIC BUSBAR TOOLS)พันช์เจาะรูไฮโดรลิคเหมาะสำหรับเจาะเหล็ก บีม เหล็กตัวซี เหล็กฉาก แรงเจาะ 31T พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน