เครื่องพับ-ดัดโค้งบัสบาร์ไฮโดรลิค ACT

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพจากประเทศไต้หวัน


  • ACT-200CB.png
    เครื่องดัดบัสบาร์ไฮโดรลิค ACT-200CB(HYDRAULIC BUSBAR - BENDER)เครื่องดัดบัสบาร์ (ทองแดง) ไฮโดรลิค สามารถดัดได้ถึง 90 องศา แรงดัด 20T ความหนาสูงสุดของชิ้นงาน 12 มม.

  • ACT-150CB.png
    เครื่องดัดบัสบาร์ไฮโดรลิค ACT-150CB(HYDRAULIC BUSBAR - BENDER)เครื่องดัดบัสบาร์ (ทองแดง) ไฮโดรลิค สามารถดัดได้ถึง 90 องศา แรงดัด 16T ความหนาสูงสุดของชิ้นงาน 10 มม.