ปั๊มไฮโดรลิคมือโยก ACT

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพจากประเทศไต้หวัน


  • ACT-3000PD.png
    ปั๊มไฮโดรลิคACT-3000PD(HYDRAULIC PUMP)ปั๊มไฮโดรลิคมือโยก บรรจุน้ำมัน 3000 CC ใช้งานกับกระบอกไฮโดรลิค Double acting cylinder

  • ACT-2700PS.png
    ปั๊มไฮโดรลิคACT-2700PS(HYDRAULIC PUMP)ปั๊มไฮโดรลิคมือโยก บรรจุน้ำมัน 2700 CC ใช้งานกับกระบอกไฮโดรลิค Single acting cylinder