คีมตัดสายไฮโดรลิค ACT

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพจากประเทศไต้หวัน


 • ACT-8BC.png
  คีมตัดเหล็กไฮโดรลิค ACT-8BC(HYDRAULIC CUTTER TOOLS) **เหมาะกับตัดเหล็กเส้น ** คีมตัดเหล็กไฮโดรลิค แรงอัด 8T สามารถตัดได้ 4-10 มม. HYDRAULIC REBAR BUTTER APPLINANCE

 • ACT-20BC.png
  คีมตัดเหล็กไฮโดรลิค ACT-20BC(HYDRAULIC CUTTER TOOLS) **เหมาะกับตัดเหล็กเส้น ** คีมตัดเหล็กไฮโดรลิค แรงอัด 12T สามารถตัดได้ 4-20 มม. HYDRAULIC REBAR BUTTER APPLINANCE

 • ACT-40CC.png
  คีมตัดสายไฟไฮโดรลิค ACT-40CC(HYDRAULIC CUTTER TOOLS)คีมตัดสายไฟไฮโดรลิค แรงตัดดสูงสุด 7T เหมาะสำหรับตัดสายโทรศัพท์ - สายโทรศัพท์หุ้มตะกั่ว HYDRAULIC WIRE & CABLE CUTTER

 • ACT-85CC.png
  คีมตัดสายไฟไฮโดรลิค ACT-85CC(HYDRAULIC CUTTER TOOLS)คีมตัดสายไฟไฮโดรลิค แรงตัดดสูงสุด 5T เหมาะสำหรับตัดสายโทรศัพท์ - สายโทรศัพท์หุ้มตะกั่ว HYDRAULIC WIRE & CABLE CUTTER