เครื่องย้ำหางปลาแยกปั๊ม ACT

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพจากประเทศไต้หวัน


  • ACT-1000A.png
    คีมย้ำสายไฮโดรลิคแยกปั๊ม ACT-1000A(SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPER)คีมหนีบสายไฮโดรลิค แบบแยกปั๊ม (คีมย้ำหางปลา) พร้อมหัวดายหกเหลี่ยม ขนาด 400-1000 มม. HYDRAULIC CRIMPING TOOLS

  • ACT-600A.png
    คีมย้ำสายไฮโดรลิคแยกปั๊ม ACT-630A(SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPER)คีมหนีบสายไฮโดรลิค แบบแยกปั๊ม (คีมย้ำหางปลา) พร้อมหัวดายหกเหลี่ยม ขนาด 240 - 630 มม. HYDRAULIC CRIMPING TOOLS

  • ACT-500A.png
    คีมย้ำสายไฮโดรลิคแยกปั๊ม ACT-500A(SEPARABLE HYDRAULIC CRIMPER)คีมหนีบสายไฮโดรลิค แบบแยกปั๊ม (คีมย้ำหางปลา) พร้อมหัวดายหกเหลี่ยม ขนาด 70 - 500 มม. HYDRAULIC CRIMPING TOOLS