เกย์ไฮโดรลิคและข้อต่อเกย์ไฮโดรลิค

เกย์ไฮโดรลิคและข้อต่อเกย์ไฮโดรลิค
(HYDRAULIC TOOLS SPARES & ACCESSORIES)

เกย์ไฮโดรลิค Gauges and Gauge Adapters 

  • 1/4 and 1/2-inch NPTF pipe threads.
  • RAM-PAC recommends the use of gauges in all hydraulic systems. Gauges permit the user to monitor the loads on cylinders. This is especially important where loads are not precisely known in advance. IMPORTANT: All gauges require adapters.
รหัสสั่งซื้อสินค้า
รายละเอียด
HA-75

 • 4 1/2-inch gauge for 20 and 30-ton rated load cylinders.
 • Measures loads and oil pressure*. 
 • 1/2-inch NPTF male connection.

HA-76

 • 4 1/2-inch gauge for 50 and 100-ton rated load rams. 
 • Measures loads and oil pressure*. 
 • 1/2-inch NPTF male connection.

HA-77

 • 4 1/2-inch pressure gauge for 5 and 10 ton rated load rams. 
 • Measures both loads (tons) and oil pressure (psi)*.
 • 1/2-inch NPTF male connection. Measures both loads (tons) and oil pressure (psi).
 

HA-58

 • Gauge adapter. 5 1/2-inch length. 
 • 3/8-inch NPTF male and female connection. 
 • 1/2-inch NPTF gauge port.

 

** ราคาสินค้าภายในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อตสินค้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **