คีมย้ำหางปลา MARVEL

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น


 • MH-5-55.png
  คีมย้ำหางปลาเปลือย MH-5 , MH-5S(RATCHET CRIMPING TOOLS)คีมย้ำหางปลาเปลือย หัวตัวยูแบบผ่อนแรง ด้ามหุ้มยาง มีให้เลือก 2 รุ่น

 • MH-8-38.png
  คีมย้ำหางปลาเปลือย MH-Series(RATCHET CRIMPING TOOLS)คีมย้ำหางปลาเปลือย หัวตัวยูแบบผ่อนแรง ด้ามหุ้มยาง มีให้เลือก 5 รุ่น

 • MH-3D.png
  คีมย้ำหางปลาเปลือยMH-3D , MH-3DM(RATCHET CRIMPING TOOLS)คีมย้ำหางปลา ด้ามหุ้มยาง ขนาด 240 มม. มีให้เลือก 2 รุ่น

 • MH-032.png
  คีมย้ำหางปลาMH-032(RATCHET CRIMPING TOOLS)คีมย้ำหางปลาด้ามหุ้มยาง ขนาด 183 มม.

 • MH-155.png
  คีมย้ำหางปลาMH-155(RATCHET CRIMPING TOOLS)คีมย้ำหางปลาด้ามหุ้มยาง ขนาด 244 มม.