คีมตัดสายเคเบิล MARVEL

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น


 • MH.png
  คีมตัดโลหะ ME - Series(CABLE CUTTER TOOLS)คีมตัดโลหะ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 80-500 มม. ME - Series Cutting tools - For Copper Cable Only

 • MI-60-200.png
  คีมตัดโลหะ MI - Series(WIRE ROPE CUTTER TOOLS)คีมตัดลวดสลิง For Steel Wire Rope, Mild Steel Rod.V-shanped blade profile for easy cutting of steel wire and rope without fraying. Dou...

 • MSH-65.png
  คีมตัดสายเคเบิล MSH-65(CABLE CUTTER TOOLS)คีมตัดสาย ความยาวคีม 585 มม. Harder and Tougher For Steel Wire Rope, Mild Steel Rod, Piano Wire. Long Handle and blade shape for optimum l...

 • ME-150S.png
  คีมตัดสายเคเบิล ME-150S(CABLE CUTTER TOOLS)คีมตัดสายเคเบิล Inslated Cable Cutters. Tested to 50,000V For Copper Cable Only.Fiber reinforced plastic handles show no breakdown of ins...

 • ME-150S.png
  คีมตัดสายเคเบิล ME-250S(CABLE CUTTER TOOLS)คีมตัดสายเคเบิล Inslated Cable Cutters. Tested to 50,000V For Copper Cable Only.Fiber reinforced plastic handles show no breakdown of ins...

 • ME.png
  คีมตัดสายเคเบิล ME-22(CABLE CUTTER TOOLS)คีมตัดสายเคเบิล For Copper Cable Only. Small & light type.

 • me-22c.png
  คีมตัดสายเคเบิล ME-22C(CABLE CUTTER TOOLS)คีมตัดสายเคเบิล Cushion Grips - For Copper Cable Only. Small & light type.

 • me-38.png
  คีมตัดสายเคเบิล ME-38(CABLE CUTTER TOOLS)คีมตัดสายเคเบิล For Copper Cable Only. Small & light type.

 • me-60.png
  คีมตัดสายเคเบิล ME-60(CABLE CUTTER TOOLS)คีมตัดสายเคเบิล For Copper Cable Only. Small & light type.