ปากกาจับชิ้นงาน TOREX

เครื่องมือคุณภาพมาตรฐานเยอรมัน


 • vice4s.png
  ปากกาจับชิ้นงาน 4 นิ้ว TPQ-TRBVFB4(TOREX BENCH VISE) BENCH VISE / ปากกาจับชิ้นงาน TOREXปากกาจับเหล็ก TOREX มาตรฐานคุณภาพสูง ใช้วัสดุคุณภาพ แข็งแรงทนทานเพื่อครอบคลุมความปลอดภัยของผู...

 • vice5.png
  ปากกาจับชิ้นงาน 5 นิ้ว TPQ-TRBVFB5(TOREX BENCH VISE) BENCH VISE / ปากกาจับชิ้นงาน TOREXปากกาจับเหล็ก TOREX มาตรฐานคุณภาพสูง ใช้วัสดุคุณภาพ แข็งแรงทนทานเพื่อครอบคลุมความปลอดภัยของผู...

 • vice6.png
  ปากกาจับชิ้นงาน 6 นิ้ว TPQ-TRBVFB6(TOREX BENCH VISE) BENCH VISE / ปากกาจับชิ้นงาน TOREXปากกาจับเหล็ก TOREX มาตรฐานคุณภาพสูง ใช้วัสดุคุณภาพ แข็งแรงทนทานเพื่อครอบคลุมความปลอดภัยของผู...

 • vice8.png
  ปากกาจับชิ้นงาน 8 นิ้ว TPQ-TRBVFB8(TOREX BENCH VISE) BENCH VISE / ปากกาจับชิ้นงาน TOREXปากกาจับเหล็ก TOREX มาตรฐานคุณภาพสูง ใช้วัสดุคุณภาพ แข็งแรงทนทานเพื่อครอบคลุมความปลอดภัยของผู...