ปากกาจับชิ้นงาน KENNEDY

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพจากประเทศอังกฤษ