ปากกาจับชิ้นงาน IRWIN RECORD

เครื่องมือคุณภาพจากประเทศอังกฤษ


 • T.png
  ปากกาจับชิ้นงาน รุ่นมาตรฐาน( MECHANICS VISES ) สำหรับใช้กับงานทั่วไปผลิตจากเหล็ก Grey Iron เนื้อละเอียดมคุณสมบัติรับแรงได้ดีมาก มีความแข็งแรงสูง Rigid and robust, the body and sli...

 • 52ED.png
  ปากกางานไม้ ED-Series( QUICK-RELEASE WOODWORKING VICE )ปากกาจับไม้ ยี่ห้อ IRWIN RECORD เป็นปากกาจับไม้ที่ผลิตด้วยเครื่อง CNC และมีคุณสมบัติต่างๆ เฉกเช่น ปากกาจับเหล็ก ออกแบบให้ยึดก...

 • 412-413-414.png
  ปากกาสำหรับแท่นสว่าน( DRILL PRESS VICE ปาก SWIVEL)ปากกาแท่นสว่าน ยี่ห้อ IRWIN RECORD เป็นปากกาที่มีคุณภาพและความแม่นยำเหมาะสำหรับงานปฏิบัติทางวิศวกรรมมีร่องตัว V สำหรับยึดวัตถุทรงก...

 • 2075.png
  ปากกาจับชิ้นงาน 2075( METAL-WORKING / WOODWORKING VICE )This vice has a unique reversing feature enabling its opening capacity to be doubled from 3.1/2in to 7in giving a metal work...

 • V75.png
  ปากกาช่างฝีมือ มีขายึด Record 3"( TABLE VICE WITH BUILT-IN CLAMP)ปากกาช่างฝีมือ ยี่ห้อ IRWIN RECORD เป็นปากกาช่างฝีมือที่ใช้กับงานเอนกประสงค์สำหรับงานทั่วไป งานขึ้นแบบติดตั้งง่าย ท...

 • SB.png
  ฐานหมุนใช้กับปากกาจับเหล็ก (อุปกรณ์เสริม)( SWIVEL BASE RANGE )ฐานหมุน (อุปกรณ์เสริม) ยี่ห้อ IRWIN RECORD เป็นฐานหมุนที่หมุนได้ 360 องศารอบทิศทาง ใช้หมุนและล็อคในองศาที่สะดวกต่อการท...