เต่าเคลื่อนย้ายเครื่องจักร OKURA

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพจากประเทศไต้หวัน