OK-CRA เต่าลากเครื่องจักร ล้อโพลียูริเทน

OK-CRA เต่าลากเครื่องจักรล้อโพลียูริเทน CARGO TROLLEY
(CARGO TROLLEY)

OK-CRA เต่าลากเครื่องจักร CARGO TROLLEY ล้อโพลียูริเทน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 18 ตัน

เหมาะสำหรับเคลื่อนย้ายเครื่องจักร จานสามารถหมุนได้ 360 องศา ทำงานสะดวกมากขึ้นด้วยล้อระบบลูกปืน

* เฉพาะเต่าลากไม่รวมด้ามจับ มีด้ามจับจำหน่ายแยก ( ด้ามจับยาว 1060 มม. / น้ำหนัก 3.95 กก. ) *

รหัสสั่งซื้อสินค้า
รายละเอียด
OK-CRA-4

 • รับน้ำหนักสูงสุด 6 ตัน
 • ขนาดตัว ( กว้าง x ยาว ) 304 x 222 มม.
 • ความสูงจากระดับพื้น 110 มม.
 • ขนาดล้อ 80 x 70 มม.
 • จำนวนล้อโพลียูริเทน 4 ล้อ
 • เส้นผ่านศูนย์กลางจานหมุน 150 มม.
 • จานหมุนปรับองศาได้ 360
 • น้ำหนัก 14.5 กก.

OK-CRA-6

 • รับน้ำหนักสูงสุด 8 ตัน
 • ขนาดตัว ( กว้าง x ยาว ) 404 x 222 มม.
 • ความสูงจากระดับพื้น 110 มม.
 • ขนาดล้อ 80 x 70 มม.
 • จำนวนล้อโพลียูริเทน 6 ล้อ
 • เส้นผ่านศูนย์กลางจานหมุน 150 มม.
 • จานหมุนปรับองศาได้ 360
 • น้ำหนัก 21.5 กก.

OK-CRA-8

 • รับน้ำหนักสูงสุด 12 ตัน
 • ขนาดตัว ( กว้าง x ยาว ) 504 x 222 มม.
 • ความสูงจากระดับพื้น 110 มม.
 • ขนาดล้อ 80 x 70 มม.
 • จำนวนล้อโพลียูริเทน 8 ล้อ
 • เส้นผ่านศูนย์กลางจานหมุน 150 มม.
 • จานหมุนปรับองศาได้ 360
 • น้ำหนัก 27.5 กก.

OK-CRA-12

 • รับน้ำหนักสูงสุด 18 ตัน
 • ขนาดตัว ( กว้าง x ยาว ) 498 x 305 มม.
 • ความสูงจากระดับพื้น 110 มม.
 • ขนาดล้อ 80 x 70 มม.
 • จำนวนล้อโพลียูริเทน 12 ล้อ
 • เส้นผ่านศูนย์กลางจานหมุน 150 มม.
 • จานหมุนปรับองศาได้ 360
 • น้ำหนัก 43.5 กก.

 

** ราคาสินค้าภายในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อตสินค้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **