กระบอกไฮโดรลิค ES Series

กระบอกไฮโดรลิค ES Series
(GENARAL PURPOSE, SINGLE ACTING HYDRAULIC CYLINDER)

กระบอกทั่วไปมีเกลียวปลายกระบอก กระบอกแบบดัน

Eagle Pro ES series redefines durability for the harshest of industrial environments with its high strength alloy steel construction. Hardened and chromed piston ensures superior product life by reducing wear and corrosion.

Eagle Pro ES series is not only durable, it gets the job done! Heavy-duty, straight pull return springs provide fast retraction. For greater flexibility and easy mounting, the ES series comes with collar, multiple piston threads, and base mounting holes.

Hardened and E-coated snap-in type saddle prevents piston jamming and mushrooming, practically eliminating downtime. The female coupler comes with a dust cover – preventing dirt and debris from entering the hydraulic system. The Eagle Pro ES series also complies with ASME B30.1 standard.

  • General Purpose, Single Acting,
  • Spring Return.
  • Capacity: 5-95 Tonne
  • Complies with ASME B30.1. High strength steel for durability and increased safety.
  • Hardened and chromed piston increase durability and reduces wear.
  • Collar threads, piston threads and base mounting holes enable easy fixturing.
  • Heavy-duty piston return springs.
  • High quality EAB-201 quick couplers.
  • Environmentally friendly painting process provides a durable anti-corrosion finish.
รหัสสั่งซื้อสินค้า
รายละเอียด
ES-50

 • CAPACITY(Ton) : 5
 • STROKE (mm) : 16
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 42
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 59 x 42
 • WITH PUMP : CB-700C
 • WEIGHT (kg) : 0.8

ES-51

 • CAPACITY(Ton) : 5
 • STROKE (mm) : 25
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 110
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 38
 • WITH PUMP : CB-700C
 • WEIGHT (kg) : 1

ES-53

 • CAPACITY(Ton) : 5
 • STROKE (mm) : 75
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 165
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 38
 • WITH PUMP : CB-700C
 • WEIGHT (kg) : 1.3

ES-55

 • CAPACITY(Ton) : 5
 • STROKE (mm) : 127
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 215
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 38
 • WITH PUMP : CB-700C
 • WEIGHT (kg) : 1.7

ES-57

 • CAPACITY(Ton) : 5
 • STROKE (mm) : 177
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 273
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 38
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 2.1

ES-59

 • CAPACITY(Ton) : 5
 • STROKE (mm) : 232
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 323
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 38
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 2.3

ES-101

 • CAPACITY(Ton) : 10
 • STROKE (mm) : 26
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 89
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 57
 • WITH PUMP : CB-700C
 • WEIGHT (kg) : 1.7

ES-102

 • CAPACITY(Ton) : 10
 • STROKE (mm) : 54
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 121
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 57
 • WITH PUMP : CB-700C
 • WEIGHT (kg) : 2.2

ES-104

 • CAPACITY(Ton) : 10
 • STROKE (mm) : 105
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 171
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 57
 • WITH PUMP : CB-700C
 • WEIGHT (kg) : 2.9

ES-106

 • CAPACITY(Ton) : 10
 • STROKE (mm) : 156
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 247
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 57
 • WITH PUMP : CB-700C
 • WEIGHT (kg) : 4.1

ES-108

 • CAPACITY(Ton) : 10
 • STROKE (mm) : 203
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 298
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 57
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 4.9

ES-1010

 • CAPACITY(Ton) : 10
 • STROKE (mm) : 257
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 349
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 57
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 5.6

ES-1012

 • CAPACITY(Ton) : 10
 • STROKE (mm) : 304
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 400
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 57
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 6.4

ES-1014

 • CAPACITY(Ton) : 10
 • STROKE (mm) : 356
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 450
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 57
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 7.2

ES-151

 • CAPACITY(Ton) : 15
 • STROKE (mm) : 25
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 124
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 70
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 3.2

ES-152

 • CAPACITY(Ton) : 15
 • STROKE (mm) : 51
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 149
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 70
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 3.7

ES-154

 • CAPACITY(Ton) : 15
 • STROKE (mm) : 101
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 200
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 70
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 5

ES-156

 • CAPACITY(Ton) : 15
 • STROKE (mm) : 152
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 171
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 70
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 6.5

ES-158

 • CAPACITY(Ton) : 15
 • STROKE (mm) : 203
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 322
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 70
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 7.7

ES-1510

 • CAPACITY(Ton) : 15
 • STROKE (mm) : 254
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 373
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 70
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 8.7

ES-1512

 • CAPACITY(Ton) : 15
 • STROKE (mm) : 305
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 423
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 70
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 9.8

ES-1514

 • CAPACITY(Ton) : 15
 • STROKE (mm) : 356
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 474
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 70
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 10.8

ES-251

 • CAPACITY(Ton) : 25
 • STROKE (mm) : 26
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 134
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 86
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 5.3

ES-252

 • CAPACITY(Ton) : 25
 • STROKE (mm) : 50
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 165
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 86
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 6.2

ES-254

 • CAPACITY(Ton) : 25
 • STROKE (mm) : 102
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 215
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 86
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 8

ES-256

 • CAPACITY(Ton) : 25
 • STROKE (mm) : 158
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 273
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 86
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 10.3

ES-258

 • CAPACITY(Ton) : 25
 • STROKE (mm) : 210
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 323
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 86
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 12.1

ES-2510

 • CAPACITY(Ton) : 25
 • STROKE (mm) : 261
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 374
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 86
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 14.1

ES-2512

 • CAPACITY(Ton) : 25
 • STROKE (mm) : 310
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 425
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 86
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 15.5

ES-2514

 • CAPACITY(Ton) : 25
 • STROKE (mm) : 362
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 476
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 86
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 17.4

ES-308

 • CAPACITY(Ton) : 30
 • STROKE (mm) : 300
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 387
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 105
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 21.5

ES-502

 • CAPACITY(Ton) : 50
 • STROKE (mm) : 51
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 176
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 127
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 14.4

ES-504

 • CAPACITY(Ton) : 50
 • STROKE (mm) : 102
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 227
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 127
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 18.1

ES-506

 • CAPACITY(Ton) : 50
 • STROKE (mm) : 159
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 282
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 127
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 22.2

ES-5013

 • CAPACITY(Ton) : 50
 • STROKE (mm) : 337
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 260
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 127
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 34.3

ES-756

 • CAPACITY(Ton) : 75
 • STROKE (mm) : 156
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 285
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 146
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 30.5

ES-7513

 • CAPACITY(Ton) : 75
 • STROKE (mm) : 333
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 492
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 146
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 50.3

ES-1006

 • CAPACITY(Ton) : 95
 • STROKE (mm) : 168
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 357
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 177
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 59.7

ES-10010

 • CAPACITY(Ton) : 95
 • STROKE (mm) : 260
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 449
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 177
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 72.9

 

** ราคาสินค้าภายในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อตสินค้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **