กระบอกไฮโดรลิค ESH Series

กระบอกไฮโดรลิค ESH Series
(HOLLOW SINGLE ACTING HYDRAULIC CYLINDER)

กระบอกน้ำมันทางเดียว กระบอกแบบตัน รูทะลุแกนกลาง

รหัสสั่งซื้อสินค้า
รายละเอียด
ESH-120

 • CAPACITY(Ton) : 13
 • STROKE (mm) : 7.8
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 69
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 70
 • CENTRE HOLE G (mm) : 19.5
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 1.5

ESH-121

 • CAPACITY(Ton) : 13
 • STROKE (mm) : 42
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 120
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 70
 • CENTRE HOLE G (mm) : 19.5
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 2.8

ESH-123

 • CAPACITY(Ton) : 13
 • STROKE (mm) : 76
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 184
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 70
 • CENTRE HOLE G (mm) : 19.5
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 4.4

ESH-202

 • CAPACITY(Ton) : 20
 • STROKE (mm) : 50
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 162
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 99
 • CENTRE HOLE G (mm) : 26.9
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 7.3

ESH-206

 • CAPACITY(Ton) : 20
 • STROKE (mm) : 155
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 306
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 99
 • CENTRE HOLE G (mm) : 26.9
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 13.4

ESH-302

 • CAPACITY(Ton) : 30
 • STROKE (mm) : 64
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 178
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 115
 • CENTRE HOLE G (mm) : 33.27
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 10.5

ESH-306

 • CAPACITY(Ton) : 30
 • STROKE (mm) : 155
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 330
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 115
 • CENTRE HOLE G (mm) : 33.27
 • WITH PUMP : CB-700
 • WEIGHT (kg) : 19.3

ESH-603

 • CAPACITY(Ton) : 60
 • STROKE (mm) : 76
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 246
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 159
 • CENTRE HOLE G (mm) : 53.8
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 27.4

ESH-606

 • CAPACITY(Ton) : 60
 • STROKE (mm) : 153
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 323
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 159
 • CENTRE HOLE G (mm) : 53.8
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 34.8

ESH-1003

 • CAPACITY(Ton) : 95
 • STROKE (mm) : 76
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 254
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 212
 • CENTRE HOLE G (mm) : 79
 • WITH PUMP : CB-700A
 • WEIGHT (kg) : 59.5

 

** ราคาสินค้าภายในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อตสินค้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **