กระบอกไฮโดรลิค ESX Series

กระบอกไฮโดรลิค ESX Series
(HIGHT TONS HYDRAULIC CYLINDERS)

กระบอกไฮโดรลิคทางเดียว

Eagle Pro ESX series feature high strength alloy steel aimed at maximizing durability.  The hardened and chromed piston reduces wear and corrosion damage.  The inclusion of base mounting holes enables easy fixturing.  An environmentally friendly coating process produces an finish that protects against corrosion.   The ESX features a single acting, load return operation.  Additionally, optional tilt saddles are available.  The Rugged, EAB-201A female coupler with dust cover included provides a shield against dust and debris.  The Eagle Pro ESX Series complies with ASME B30.1 Standards.

  • Single Acting, High Tonnage,
  • Load Return.
  • Capacity: 10-1000 Tonne
  • Complies with ASME B30.1 standards. High grade steel cylinder is heat treated for additional strength.
  • Threaded base easier to install.
  • Threaded hole & rigging easier to carry.
  • High flow EAB-201 quick coupler.
  • Environmentally friendly painting process provides a durable corrosion resistant finish.
  • Single Acting, load Return.
  • Tilt saddle avallable.

 

รหัสสั่งซื้อสินค้า
รายละเอียด
ESX-2002

 • CAPACITY(Ton) : 200
 • STROKE (mm) : 50
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 202
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 228
 • WITH PUMP : CB-630C
 • WEIGHT (kg) : 60

ESX-2004

 • CAPACITY(Ton) : 200
 • STROKE (mm) : 100
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 252
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 228
 • WITH PUMP : CB-630C
 • WEIGHT (kg) : 71

ESX-2006

 • CAPACITY(Ton) : 200
 • STROKE (mm) : 150
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 302
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 228
 • WITH PUMP : CB-630C
 • WEIGHT (kg) : 83

ESX-20012

 • CAPACITY(Ton) : 200
 • STROKE (mm) : 300
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 462
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 228
 • WITH PUMP : CB-630C
 • WEIGHT (kg) : 129

ESX-2502

 • CAPACITY(Ton) : 250
 • STROKE (mm) : 50
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 248
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 270
 • WITH PUMP : CB-630C
 • WEIGHT (kg) : 105

ESX-2506

 • CAPACITY(Ton) : 250
 • STROKE (mm) : 150
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 348
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 270
 • WITH PUMP : CB-630C
 • WEIGHT (kg) : 142

ESX-25012

 • CAPACITY(Ton) : 250
 • STROKE (mm) : 300
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 498
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 270
 • WITH PUMP : CB-630C
 • WEIGHT (kg) : 196

ESX-3002

 • CAPACITY(Ton) : 300
 • STROKE (mm) : 50
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 267
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 285
 • WITH PUMP : CB-630M
 • WEIGHT (kg) : 126

ESX-3006

 • CAPACITY(Ton) : 300
 • STROKE (mm) : 150
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 367
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 285
 • WITH PUMP : CB-630M
 • WEIGHT (kg) : 165

ESX-30012

 • CAPACITY(Ton) : 300
 • STROKE (mm) : 300
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 517
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 285
 • WITH PUMP : CB-630M
 • WEIGHT (kg) : 224

ESX-4002

 • CAPACITY(Ton) : 400
 • STROKE (mm) : 50
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 315
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 325
 • WITH PUMP : CB-630M
 • WEIGHT (kg) : 195

ESX-4006

 • CAPACITY(Ton) : 400
 • STROKE (mm) : 150
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 415
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 325
 • WITH PUMP : CB-630M
 • WEIGHT (kg) : 245

ESX-40012

 • CAPACITY(Ton) : 400
 • STROKE (mm) : 300
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 565
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 325
 • WITH PUMP : CB-630M
 • WEIGHT (kg) : 318

ESX-5002

 • CAPACITY(Ton) : 500
 • STROKE (mm) : 50
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 345
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 373
 • WITH PUMP : CB-630M
 • WEIGHT (kg) : 283

ESX-5006

 • CAPACITY(Ton) : 500
 • STROKE (mm) : 150
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 445
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 373
 • WITH PUMP : CB-630M
 • WEIGHT (kg) : 349

ESX-50012

 • CAPACITY(Ton) : 500
 • STROKE (mm) : 300
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 595
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 373
 • WITH PUMP : CB-630M
 • WEIGHT (kg) : 451

ESX-6002

 • CAPACITY(Ton) : 600
 • STROKE (mm) : 50
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 371
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 402
 • WITH PUMP : CB-630M
 • WEIGHT (kg) : 354

ESX-6006

 • CAPACITY(Ton) : 600
 • STROKE (mm) : 150
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 471
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 402
 • WITH PUMP : CB-630M
 • WEIGHT (kg) : 431

ESX-60012

 • CAPACITY(Ton) : 600
 • STROKE (mm) : 300
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 621
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 402
 • WITH PUMP : CB-630M
 • WEIGHT (kg) : 546

ESX-8002

 • CAPACITY(Ton) : 800
 • STROKE (mm) : 50
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 424
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 472
 • WITH PUMP : CB-630M
 • WEIGHT (kg) : 560

ESX-8006

 • CAPACITY(Ton) : 800
 • STROKE (mm) : 150
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 524
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 472
 • WITH PUMP : CB-630M
 • WEIGHT (kg) : 665

ESX-80012

 • CAPACITY(Ton) : 800
 • STROKE (mm) : 300
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 674
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 472
 • WITH PUMP : CB-630M
 • WEIGHT (kg) : 825

ESX-10002

 • CAPACITY(Ton) : 1000
 • STROKE (mm) : 50
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 477
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 530
 • WITH PUMP : CB-630M
 • WEIGHT (kg) : 799

ESX-10006

 • CAPACITY(Ton) : 1000
 • STROKE (mm) : 150
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 577
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 530
 • WITH PUMP : CB-630M
 • WEIGHT (kg) : 937

ESX-100012

 • CAPACITY(Ton) : 1000
 • STROKE (mm) : 300
 • CLOSED HEIGHT A(mm) : 727
 • OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 530
 • WITH PUMP : CB-630M
 • WEIGHT (kg) : 1145

 

** ราคาสินค้าภายในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อตสินค้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **