คีมย้ำไฮโดรลิค GOLDEN RAM

เครื่องมือไฮโดรลิคคุณภาพ มาตรฐานสากล


  • 01.png
    คีมย้ำไฮโดรลิค GR-300 รุ่นประหยัด(HYDRAULIC CRIMPING TOOLS) Hydraulic crimping tools คีมย้ำไฮโดรลิค GR-300คีมย้ำหางปลาไฮโดรลิค พร้อมดายหกเหลี่ยม 16-300 sqmm. บรรจุกล่อง