ปั๊มมือโยก รุ่น CB-21621-EPA / CB-28P80

ปั๊มมือโยก รุ่น CB-21621-EPA / CB-28P80
(HYDRAULIC HAND PUMPS)

ปั๊มมือโยกรุ่น CB-21621-EPA / CB-28P80 (Hydraulic Hand Pump)

รหัสสั่งซื้อสินค้า
รายละเอียด
CB-21621-EPA

 • Working Pressure : 1400 bar / 20000 psi
 • Oil per Stroke : Low 26 - High 1.64 cc
 • Oil capacity : 1600 cc
 • Weight : 6.5 kg

CB-28P80

 • Working Pressure : 2800 bar / 40000 psi
 • Oil per Stroke : Low 32 - High 0.9 cc
 • Oil capacity : 2260 cc
 • Weight : 8.5 kg

 

** ราคาสินค้าภายในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อตสินค้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **