คีมย้ำหางปลาไฮโดรลิค ( มือโยก / ปั๊มโยก / ปั๊มไฟฟ้า )

คีมย้ำหางปลาไฮโดรลิค พร้อมดายหกเหลี่ยม 16-300 sqmm. บรรจุกล่อง