เครื่องทดสอบแรงดันมือโยก / ไฟฟ้า ปั๊มเทสท่อ

เครื่องทดสอบแรงดัน ELECTRIC PRESSURE TESTING PUMP

เครื่องทดสอบแรงดัน ELECTRIC PRESSURE TESTING PUMP

เครื่องทดสอบแรงดัน ELECTRIC PRESSURE TESTING PUMP

T-300NDX ปั๊มเทสท่อไฮโดรลิค

T-100K ปั๊มเทสท่อมือโยก

T-508 ปั๊มเทสท่อมือโยก

EP440 ปั๊มเทสท่อไฟฟ้า

TP50E ปั๊มเทสท่อแบบมือโยก

สามารถทดสอบรอยรั่วใช้ในการตรวจหารอยรั่วของท่อหลังจากที่เราติดตั้งท่อกับข้อต่อต่างๆ หรืองานเชื่อมเพื่อหารอยรั่ว มีให้เลือก 2 รุ่น

สามารถทดสอบรอยรั่วใช้ในการตรวจหารอยรั่วของท่อหลังจากที่เราติดตั้งท่อกับข้อต่อต่างๆ หรืองานเชื่อมเพื่อหารอยรั่ว มีให้เลือก 2 รุ่น

เครื่องทดสอบแรงดัน ELECTRIC PRESSURE TESTING PUMP